แจ้งคณะกรรมการบริหาร/ชมรมกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร/ชมรมกีฬา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์”

แจ้งคณะกรรมการบริหาร/ชมรมกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร/ชมรมกีฬา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์”

แจ้งคณะกรรมการบริหาร/ชมรมกีฬาส…Read more →
ประกาศแต่งตั้งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 33 “กว๊านพะเยาเกมส์”

ประกาศแต่งตั้งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 33 “กว๊านพะเยาเกมส์”

ประกาศแต่งตั้งนักกีฬา เจ้าหน้า…Read more →