แจ้งคณะกรรมการบริหาร/ชมรมกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร/ชมรมกีฬา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์”

แจ้งคณะกรรมการบริหาร/ชมรมกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร/ชมรมกีฬา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์”

แจ้งคณะกรรมการบริหาร/ชมรมกีฬาส…Read more →