เกี่ยวกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน

 วัตถุประสงค์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน

1. ดำเนินการเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้สนใจกีฬาทุกประเภทของจังหวัด
2. ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการกีฬาและคุณภาพของนักกีฬาในจังหวัด
3. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนกีฬาทุกประเภท ระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานของจังหวัด
4. จัดกิจกรรมทางด้านกีฬาและส่งเสริมการกีฬาภายในจังหวัด
5. สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก นักกีฬา และกรรมการ หรือผู้ควบคุม กีฬาทุกประเภท ในการประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
6.  สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางด้านกีฬา ทำการวิจัยแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสาร อันเกี่ยวกับการกีฬาของสมาคม
7. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานร่วมมือกับจังหวัด และร่วมมือกับ กกท. หรือหน่วยงานที่ เกี่ยว ข้องกับการกีฬา
8. กำหนดและรักษาระเบียบข้อบังคับการเล่นกีฬาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง และข้อบังคับของ กกท.
9. ประกอบกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬาภายในจังหวัด
10. เป็นสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : สนามกีฬาจังหวัดลำพูน ถนนสนามกีฬา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Written by admin

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *